Alarm 151
CNC9999
Pressostat 10 Bar 2A 250V AC Har du problemer med Low Coolant, Alarm 151 så har du løsningen her udskift den eksisterende pressostat med denne type, så kan du justere trykket til det værktøj der har størst gennemboring, og så er problemet løst. eller Pre-Charge Failure, Mill Alarm 198 Pressure switch 10 Bar 2A 250V AC Do you have problems with Low Coolant, Alarm 151 then you have the solution here replace the existing pressure switch with this type, so you can adjust the pressure to the tool with the greatest cooling water flow, and so the problem is solved. or Pre-Charge Failure, Mill Alarm 198